მომსახურება


“Silk Road Line” გთავაზობთ გრძელვადიან თანამშრომლობას საერთაშორისო საავტომობილო, საზღვაო-საკონტეინერო და საჰაერო გადაზიდვებში. სახმელეთო გადაზიდვების კუთხით, კომპანიის სერვისი მოიცავს, როგორც სრულ (FTL), ასევე ნაწილობრივ (LTL) დატვირთვას.
კომპანიის საწყობები განლაგებულია გერმანიაში, ავსტრიაში, იტალიაში, ბულგარეთში და თურქეთში.
კომპანიის პრიორიტეტული მიმართულებებია:
. ევროკავშირი-კავკასია
. დსთ-კავკასია
. აზია-კავკასია
კომპანია ასევე ახორციელებს შიდა გადაზიდვებსაც.

სახმელეთო გადაზიდვები

ჩვენ გთავაზობთ მომსხურებას შიდა და საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვებს. 

მეტი

 

საკონტეინერო გადაზიდვები

ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო საზღვაო გადაზიდვების მომსხურებას.

მეტი

საჰაერო გადაზიდვები

ჩვენ გთავაზობთ მომსხურებას შიდა და საერთაშორისო ავია გადაზიდვებს.

მეტი