ჩვენი კვალიფიცირებული პარტნიორების დამხარებით,გვაქვს საშუალება,ჩვენს არსებულ და პოტენციურ კლიენტებს შევთავაზოთ ტვირთის დამატებითი დაზღვევა, ტვირთის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

არსებობს ტვირთვის შეფუთვის სხვადასხვა სახეები, რომელიც განკუთვნილია ტვირთის კლსახიფათო ტვირთის შეფუთვა

სახიფათობის სიძლიერიდ მიხედვით, სახიათო ტვირთებს მინიჩებული აქვთ შეუთვის ჯგუები:

Packing group I – High danger ( X )

Packing group II – Medium danger ( Y)

Packing group III – Low danger ( Z)ფუთვა სახიფათო ტვირთებისთვის:

სერთიფიცირებული შეფუთვის სახეები:

რეგულაციებში განსაზღვრულია სერტიფიცირებული შეფუთვის სახეები და მასალა, როსგანაც არის დამზადებული კონკრეტული შეფუთვა. გამოისახება სპეციალური კოდებით:

მასალის აღმნიშვნელი კოდები:

A – steel                                           F –   reconstituted wood 

B-   aluminium                               G – fibreboard 

C-   Natural wood                          L –   textile

D – plywood                                    M– paper

H – plastic                                      P– glass

N-   metal                                        N– metal other than steel or aluminium